O mnie

Nazywam się Dariusz Garlej. Mam 40 lat. Ponidzie to moje miejsce na ziemi, tu się urodziłem, wychowałem i mieszkam. Zawodowo związany jestem z pałacem Wielopolskich w Chrobrzu, gdzie przybliżam turystom historię regionu, prowadzę punkt informacji turystycznej oraz powiatowy portal turystyczny www.pinczow.travel. Cały czas jednak jestem mocno związany z Pińczowem, tu jest mój rodzinny dom, tu moje dzieci chodzą do szkoły i przedszkola, tutaj robię codzienne zakupy.

Rodzinnie

Mam żonę Annę, która jest specjalistką ds. funduszy unijnych, 11-letnią córkę Dominikę i 5-letniego syna Michała. Mieszkamy w Pińczowie. Uwielbiamy mniejsze i większe wyprawy rodzinne.


fot. archiwum rodzinne
Zawodowo

W latach 2003-2007 byłem pracownikiem wydziału promocji i polityki regionalnej pińczowskiego starostwa, gdzie zajmowałem się m.in. przygotowywaniem analiz i strategii. Brałem udział w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Programu Rozwoju Lokalnego. Współpracowałem z mediami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi. Zajmowałem się również obsługą wydarzeń powiatowych, imprez i konferencji, opracowywaniem materiałów promocyjnych, redakcją publikacji oraz obsługą strony internetowej. Moje relacje i fotografie ukazywały się m.in. w rocznikach „7 Źródeł”, Tygodniku Ponidzia, Echu Dnia oraz wielu portalach internetowych.

Od roku 2008 związany jestem z pałacem Wielopolskich w Chrobrzu, gdzie funkcjonuje Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia. Na udostępnionych do zwiedzania prawie 1000 metrów kwadratowych zobaczyć można m.in. wystawę Starożytne Skarby Ponidzia prezentującą odkrycia archeologiczne z neolitu, Izbę Pamięci Republiki Pińczowskiej czy też wystawę poświęconą dawnym właścicielom pałacu. Pomimo bardzo niekorzystnego statusu nieruchomości utrudniającego funkcjonowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych udało się przyciągnąć do Chrobrza ponad 70 tysięcy turystów. W ostatnich latach oddałem do użytku kolejne 3 pomieszczenia, uruchamiam nowe wystawy czasowe a wystawy stałe uatrakcyjniam nowymi eksponatami oraz multimediami.


fot. Radio Kielce

Aby rzetelnie obsługiwać turystów ukończyłem kurs informatora turystycznego oraz przewodnika świętokrzyskiego.

Zajmuję się również marketingiem internetowym i grafiką komputerową. Stworzyłem kilkadziesiąt stron internetowych, prowadziłem sklepy internetowe, kampanie promocyjne Google Adwords, kilkanaście fanpage’ów firm i organizacji. Pomagam przedsiębiorcom i organizacjom w zaistnieniu w sieci.

Społecznie

Od kilkunastu lat angażuję się społecznie. Byłem wieloletnim współpracownikiem redakcji portalu www.pinczow.com (pisałem pod pseudonimem borys). Od 2010 roku prowadzę turystyczny portal powiatu pińczowskiego www.pinczow.travel oraz punkt informacji turystycznej w Chrobrzu. Portal i punkt należą do zintegrowanego systemu informacji turystycznej zrealizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną i jako jedyne w województwie są prowadzone społecznie. Mój Punkt w Chrobrzu został wyróżniony w kategorii „Wzorcowa współpraca między biurami Informacji Turystycznej w ramach promocji miasta i obszarów wiejskich” podczas Międzynarodowych Targów „AGROTRAVEL” 2014 w Kielcach. Punkt jest certyfikowany i od 2015 roku posiada 2 gwiazdki.


fot: Dawid Łukasik, Echo Dnia

Od 2016 roku jestem prezesem stowarzyszenia kulturalno-historycznego Beldonek, które wspomaga w działaniach pałac w Chrobrzu a także organizuje na Ponidziu oraz poza nim imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe. Naszą sztandarową uroczystością jest Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej w Niegosławicach. Wydaliśmy również kilkanaście publikacji regionalnych. Pod koniec 2016 roku nasze stowarzyszenie otrzymało Świętokrzyską Nagrodę Kultury.


fot. Sejmik Kielce

Od ponad 10 lat jestem członkiem Lokalnej Grupy Działania Ponidzie. Jest to forma partnerstwa publiczno-prywatnego powstała jako oddolna inicjatywa mieszkańców pięciu gmin powiatu pińczowskiego chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby.  Z dofinansowań korzystają rolnicy, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, parafie, gminy, spółdzielnie mieszkaniowe. Na przestrzeni lat ze środków LGD kilkudziesięciu mieszkańców Ponidzia rozpoczęło własną działalność gospodarczą, kolejne firmy otrzymały wsparcie na rozwój działalności. Odremontowano kilkadziesiąt świetlic wiejskich, zrealizowano dziesiątki imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych. Odrestaurowano obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz wyposażono obiekty pełniące funkcje turystyczne i rekreacyjne. W pińczowskim LGD jestem członkiem rady (przez 3 lata jej  przewodniczącym), zajmuję się oceną składanych wniosków o dofinansowanie. Jestem autorem logotypu organizacji.

Jeżeli dzięki Państwa wsparciu uzyskam mandat Radnego Rady Powiatu Pińczowskiego, wykorzystam niniejszą stronę jako platformę kontaktu rady z mieszkańcami powiatu. Przejrzystość działań władzy to podstawa demokracji. Będę systematycznie informował o bieżących sprawach oraz zamieszczał relacje z posiedzeń rady i komisji.